Firma Naftech zajmuje się prowadzeniem działalności doradczej w obszarze inżynierii naftowej, specjalizując się w szczególności w zagadnieniach związanych z konstrukcją otworów wiertniczych, optymalizacją warunków eksploatacji odwiertów, intensyfikacją wydobycia węglowodorów oraz zapobieganiem korozji w odwiertach i instalacjach technologicznych. Została ona założona przez Janusza Kośmidra, absolwenta Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadającego stopień doktora nauk technicznych w specjalności eksploatacja złóż surowców płynnych.

Korzystając z dokonań wcześniejszych pokoleń inżynierów w górnictwie naftowym, dążymy do udoskonalania metod postępowania przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.


janusz.kosmider@naftech.pl

www.naftech.pl