Firma Naftech zajmuje się prowadzeniem działalności doradczej w zakresie inżynierii naftowej, specjalizując się w szczególności w zagadnieniach związanych z konstrukcją otworów wiertniczych, wykonywaniem robót górniczych w odwiertach, hydrodynamicznym testowaniem odwiertów, intensyfikacją wydobycia węglowodorów oraz korozją w instalacjach wydobywczych . Firma została założona przez Janusza Kośmidra, absolwenta Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z roku 1990, który posiada stopień doktora nauk technicznych w specjalności eksploatacja złóż surowców płynnych. Właściciel firmy swoje doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w PGNiG S.A. oraz Petrolinvest S.A., a następnie jako doradca współpracując z FX Energy, Orlen Upstream oraz San Leon.

Szanując dokonania wcześniejszych pokoleń inżynierów w przemyśle naftowym, firma Naftech aktywnie uczestniczy w rozwijaniu wiedzy związanej ze sztuką eksploatacji złóż węglowodorów.janusz.kosmider@naftech.pl
www.naftech.pl